Vállalási feltételek:

 

A fordítási megbízás létrejöttének lépései a következők: ajánlatkérés, írásbeli ajánlattétel, az azt követő megrendelés,  a fordítandó anyag megküldése,  majd a  visszaigazolás megküldése.

 

A fordítandó anyag megküldése vagy az elkészült anyag visszaküldése egyéb megállapodás hiányában elektronikus úton értendő.

 

A visszaigazolás megküldésével  a  megbízás létrejött.

 

Az írásbeli ajánlattétel érvényességi ideje a kiadástól számított 1 hónap.

 

A Megbízott nem vállal felelősséget a közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításááért, kivéve, ha a megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta.

 

A munka elvégzésének előfeltétele a használható minőségben benyújtott anyag. Beszkennelt anyagok esetén nagyon fontos a jó olvashatóság. A nehezen olvasható, kézírásos, elmosódott vagy olvashatatlan szövegek fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

 

A visszaigazolt megrendelés lemondása csak azzal a feltétellel fogadható el, hogy a lemondás pillanatáig elkészült anyagrészt megrendelő kifizetni tartozik.

 

Titoktartási záradék:

 

Alulírott Kovács Miklósné fordító ezennel kijelentem, hogy az általam lefordított anyagokból tudomásomra jutott mindennemű információt titokban tartom, azt harmadik személlyel semmilyen jogcímen vagy módon nem közlöm.

Megrendelési feltételek

Egyéni  nyelvfordító  iroda                    w w w . n y e l v f o r d i t a s . h u                      +36-30/9827-165

Egyéni Nyelvfordító Iroda Budapest

Budapest 1148 Vezér út 180.

Fax: 06-1/251-21-79

Mobil: 06-30/9827-165

www.nyelvforditas.hu

info@nyelvforditas.hu

Copyright 2014-2017                         www.nyelvforditas.hu                        Minden jog fenntartva.